Contactpersoon wijzigen

U kan de contactpersoon van uw account in PE-online wijzigen door in te loggen op de account en vervolgens naar “Organisatiegegevens / Instituutgegevens” te gaan. Ga vervolgens naar “Naam contactpersoon” en “E-mailadres contactpersoon” om de naam en het bijbehorende e-mailadres te wijzigen. Klik vervolgens op opslaan om de wijziging door te voeren.