OUR CLIENTS

Portfolio

PE-online is used by more than 250 organisations, 500,000 end users and 20,000 training providers.

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst
Nederlandse Vereniging van Klinische Fysica
Register Belastingadviseurs
Animal Assisted Interventions in Zorg, Onderzoek en Onderwijs
Vereniging van Ziekenhuis Instrumentatietechnici
Pro-Q-Kine
Kwaliteitsregistratie en Accreditaties Beroepsbeoefenaren in de Zorg
Stichting Kwaliteitsregister Paramedici
Nederlands Instituut van Psychologen
Registerplein
Nederlandse Associatie Physician Assistants
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners
Nederlands Instituut Register Payroll Accounting
Kwaliteitsregister Tandartsen
Vereniging Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie
Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
St. Antonius Ziekenhuis