Webservice presentie – verenigingen en OrgID’s

Webservice presentie – verenigingen en OrgID’s

OrgID Beroepsorganisatie Registratienummer
19 KNMG-GAIA (medisch specialisten) BIG-nummer (11 cijfers)
22 SKP Paramedici (ADAP) BIG-nummer (11 cijfers)
24 Psychologen/Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten Klinisch psychologen hebben een BIG-nummer; andere verenigingen hanteren een eigen nummer.
26 Nederlandse vereniging van praktijkondersteuners NVVPO registratienummer (3 of 4 cijfers lang)
28 Het Oranje Kruis (ehbo instructeurs) 8-cijferig diploma/relatie nummer
29 NAPA (Physican Assistants) / NVBMH (Bachelor Medisch Hulpverlener) 5-cijferig kwaliteitsregistratienummer
31 KNMP en NVZA (apothekers) BIG-nummer (11 cijfers)
32 NVVS (Nederlandse wetenschappelijk Vereniging Voor Seksuologie 5-cijferig lidnummer
33 Nederlandse Vereniging voor Hart en Vaat Verpleegkundigen BIG-nummer (11 cijfers)
34 Nederlandse Vereniging Fysiotherapie Verstandelijk Gehandicapten BIG-nummer (11 cijfers)
35 Algemene Professionele Opticiens- en Optometristenbond van België RIZIV nr. (x-xxxxx-xx-xxx)
39 Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting (NIRPA) 7-cijferig registratienummer vooraf gegaan door nirpa-
40 Verenigingprofessionals Nederland 4-cijfer lidmaatschapsnummer
42 Stichting Chiropractie Nederland 1,2,3 of 4-cijferig registratienummer
43 Kwaliteitsregisters in de Mondzorg (tandartsen/mondhygiënisten/orthodontisten/kaakchirurgen) Tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen hebben een BIG-nummer
Mondhygiënisten hebben een eigen 6-cijferig KRM-nummer
45 Register Belastingadviseurs (RB) 5-cijferig lidnummer
46 Registerplein 9-cijferig registratienummer, beginnend met 46
48 Professionele Osteopaten België (ROB en GNRPOvzw) 5-cijferig registratienummer
50 Pro-Q-Kine, Kwaliteitsbevordering voor Kinesitherapeuten De set van 5 cijfers in het RIZIV nr:
(x-xxxxx-xx-xxx)
51 Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) BIG-nummer (11 cijfers)
52 Verpleegkundigen & Verzorgenden (VSR / KR V&V / RZ) Alle verpleegkundigen hebben een 6-cijferig relatienummer. De (optioneel) BIG-registreerden kunnen ook op BIG-nummer verantwoord worden.
53 Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica 7-cijferig registratienummer
54 Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ) 6-cijferig registratienummer
55 EHA CME-number or e-mail
57 Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde (NVvTG) 6-cijferig registratienummer
58 Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen (NVSHV) BIG-nummer (11 cijfers)
61 Vereniging voor Ziekenhuis Instrumentatietechnici (VZI) 5-cijferig registratienummer
62 Nederlands Register voor Osteopathie (NRO) NRO-registratienummer (5 cijfers)
63 Europees Instituut voor Certified Public Controllers (EICPC) 7-cijferig registratienummer
64 Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) 5 nummerig registratienummer
65 Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders (SAM-TES) Uniek registratienummer (lengte verschilt)
66 NAP (De Nederlandse Associatie voor Psychotherapie) Uniek registratienummer (lengte verschilt)
67 PE-Veterinair UDN nummer (Uniek Dierenarts Nummer)
68 Landelijke Vereniging Praktijkondersteuner Huisarts – Geestelijke Gezondheidszorg (LV POH-GGZ) LV POH-GGZ registratienummer
69 e-Academy van Thuiswinkel.org 6-cijferig registratienummer
70 AIOS Orthodontie Radboud UMC BIG-nummer (11 cijfers)
71 Deloitte (NBA, NOB, NOREA) Personeelsnummer
72 NVZD, Vereniging van bestuurders in de zorg NVZD relatienummer
74 NVFG (Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde) 6-cijferig registernummer
76 Stichting Keurmerk Fysiotherapie BIG-nummer (11 cijfers)
77 Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg 6-cijferig registernummer
79 Stichting Kwaliteitsregister Vinologen 9-cijferig registratienummer, beginnend met 79
80 Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV) 5-cijferig registernummer
81 Landelijke Coördinatorencentrum Reizigersadvisering (LCR) LCR Relatienummer of BIGnummer
82 Nederlandse Vereniging voor Toxicologie 6-cijferig registratienummer
83 Kentalis 9-cijferig nummer, startend met 83
84 Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) Rijksregisternummer (RRN, 11 cijfers)
85 Nederlandse Vereniging Extended Scope Specialisten (NVES) BIG-nummer (11 cijfers)
86 Register Vaktherapie (RV) 6-cijferig lidnummer
87 Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC) 4-cijferig
Debiteurennummer of 3-cijferig registernummer
88 Register voor Risico Professionals (RRP) Relatienummer
89 Nederlands Instituut voor Register Valuators (NiRV) NIRV Registratienummer
90 AAI kwaliteitsregister 8-cijferig registratienummer beginnend met 90
92 KABIZ / AERP / SANA BIG-nummer (11 cijfers)
93 Kwaliteitsregister voor schoonheidsspecialisten (KRS) KRS registratienummer (6 cijfers)
94 Kwaliteitsregister Pedicures (ProCert) Registernummer

Andere vraag?

Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden? Vul dan ons contactformulier in en we komen zo snel mogelijk bij u terug.