Webservice presentie – verenigingen en OrgID’s

Webservice presentie – verenigingen en OrgID’s

Het is mogelijk om de OrgID’s op te vragen via deze api: https://live-core.pe-online.org/api/v1/public/ProfOrg
Of zoek de OrgID op in onderstaande lijst.

id name Registratienummer
19 KNMG-GAIA BIG-nummer (11 cijfers)
21 Actuarieel Genootschap Debetnummer
22 Stichting Kwaliteitsregister Paramedici BIG-nummer (11 cijfers)
24 Psychologen / Gedragstherapeuten / Pedagogen / Systeemtherapeuten
Klinisch psychologen hebben een BIG-nummer; andere verenigingen hanteren een eigen nummer.
26 Nederlandse vereniging van praktijkondersteuners NVVPO registratienummer (3 of 4 cijfers lang)
28 Het Oranje Kruis 8-cijferig diploma/relatie nummer
29 NAPA / NVBMH 5-cijferig kwaliteitsregistratienummer
31 KNMP en NVZA BIG-nummer (11 cijfers)
32 NRVS (Stichting het Nederlands Register voor Seksuologie) 5-cijferig lidnummer
33 Nederlandse Vereniging voor Hart en Vaat Verpleegkundigen BIG-nummer (11 cijfers)
39 Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting (NIRPA) 7-cijferig registratienummer vooraf gegaan door nirpa-
40 Register Erkend VerenigingsProffesional (RAE) 4-cijfer lidmaatschapsnummer
41 Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg / RAMG Registratienummer
42 Stichting Chiropractie Nederland 1,2,3 of 4-cijferig registratienummer
43 Kwaliteitsregisters in de Mondzorg Tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen hebben een BIG-nummer
Mondhygiënisten hebben een eigen 6-cijferig KRM-nummer
45 Register Belastingadviseurs (RB) 5-cijferig lidnummer
46 Registerplein 9-cijferig registratienummer, beginnend met 46
48 Professionele Osteopaten België (GNRPOvzw) 5-cijferig registratienummer
50 Pro-Q-Kine, Kwaliteitsbevordering voor Kinesitherapeuten De set van 5 cijfers in het RIZIV nr:
(x-xxxxx-xx-xxx)
51 Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) BIG-nummer (11 cijfers)
52 Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Alle verpleegkundigen hebben een 6-cijferig relatienummer. De (optioneel) BIG-registreerden kunnen ook op BIG-nummer verantwoord worden.
53 Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica/OKF 7-cijferig registratienummer
54 Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ) 6-cijferig registratienummer
55 EHA CME-number or e-mail
57 Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde 6-cijferig registratienummer
61 Vereniging voor Ziekenhuis Instrumentatietechnici (VZI) 5-cijferig registratienummer
62 Nederlands Register voor Osteopathie (NRO) NRO-registratienummer (5 cijfers)
63 Europees Instituut voor Certified Public Controllers (EICPC) 7-cijferig registratienummer
64 Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) 5 nummerig registratienummer
65 Juridisch maatschappelijk kenniscentrum voor gerechtsdeurwaarders Uniek registratienummer (lengte verschilt)
67 PE-Veterinair UDN nummer (Uniek Dierenarts Nummer) of 6-cijferig registernummer
68 Landelijke Vereniging Praktijkondersteuner Huisarts – Geestelijke Gezondheidszorg (LV POH-GGZ) LV POH-GGZ registratienummer
74 NVFG 6-cijferig registernummer
75 Stichting Audicienregister (StAr) / Audidakt Registratienummer
76 Fysiotherapie portaal BIG-nummer (11 cijfers)
80 Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV) 5-cijferig registernummer
81 Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR) LCR Relatienummer of BIGnummer
86 Register Vaktherapie (RV) 6-cijferig lidnummer
87 Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC) 4-cijferig
Debiteurennummer of 3-cijferig registernummer
89 Nederlands Instituut voor Register Valuators (NiRV) NIRV Registratienummer
90 AAI kwaliteitsregister 8-cijferig registratienummer beginnend met 90
92 KABIZ / AERP BIG-nummer (11 cijfers)
93 Schoonheidsspecialisten Kwaliteits Instituut Nederland (SKIN) KRS registratienummer (6 cijfers)
94 ProCert Registernummer
95 Stichting Registratie – Keurmerk voor professioneel begeleiders (StiR) Registratienummer
96 Stichting MKB financiering 6-cijferig registratienummer
97 Schoolleidersregister PO 8-cijferig registernummer
98 Vereniging van Haptotherapeuten Registratienummer
99 Kwaliteitsregister NT2-docent 6-cijferig registratienummer
100 Mindfulness Register Registernummer
101 Nationale Kamer van notarissen RBRNOT-ID
102 Nederlandse Beroepsvereniging voor Toegepaste Psychologie (NBTP) 6-cijferig registernummer
103 Stichting SCOOR-RMZO 6-cijferig registernummer
105 Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) Registratienummer
108 Stichting Examens Uitzendbranche (SEU) SEU-nummer
109 Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg (NaVU) SKU-Registernummer
111 Beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW) 6-cijferig registernummer
113 Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg(VHIG) VHIG registratienummer (6 cijfers)
114 De Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP) NtVP registratienummer (7 cijfers)
117 Vereniging van Fertiliteitsartsen (VVF) BIG-nummer (11 cijfers)
118 Groenregister Registratienummer (6 cijfers)

Andere vraag?

Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden? Vul dan ons contactformulier in en we komen zo snel mogelijk bij u terug.