Webservice presentie – foutmeldingen

Webservice presentie – foutmeldingen

Error nummer Error bericht Toelichting
Toegang
400 Geen toegang De webservice presentie is nog niet ingericht voor deze account. Neem contact op met support@pe-online.org voor meer informatie.
XML structuur
500 Maximaal aantal records overschreden Per call kunnen er maximaal 1000 records (presenties) worden ingevoerd. Bij meer dan 1000 records moeten deze over meerdere calls verspreid worden
505 Ongeldige XML structuur Er gaat iets fout in de XML structuur. Kijk in het document met technische informatie voor een beschrijving van de juiste structuur.
Algemeen
100 ERROR1020
Cursus niet uniek
De gebruikte ExternalCourseID komt meerdere keren voor in het account in PE-online. Mogelijk is dezelfde Interne Code (ExternalCourseID) bij meerdere accreditatieaanvragen ingevuld. Deze foutmelding is op te lossen door unieke Interne Codes te gebruiken.
100 ERROR1021
Cursus bestaat niet
Deze foutmelding kan verschillende oorzaken hebben. De eerste stap is om te controleren of de ingevoerde CourseID (of ExternalCourseID) wel juist is. Klopt de CourseID dan kan er gecontroleerd worden of de aanvraag wel is geaccrediteerd door de beroepsvereniging (OrgID) waarvoor de presentie wordt ingevoerd. Het is niet mogelijk om presentie in te voeren voor een beroepsvereniging die de aanvraag niet heeft geaccrediteerd.
100 ERROR1022
Uitvoering (edition) niet meegegeven
Voor het type (fysieke) nascholing moet naast de CourseID ook altijd de Uitvoering ID (PEeditionID of externalEditionID) worden meegestuurd. Bij deze foutmelding wordt er enkel een CourseID (of ExternalCourseID) meegestuurd en geen PEeditionID of externalEditionID. Voeg een PEeditionID toe om de foutmelding op te lossen. In het document met technische informatie (in Bijlage 1) vindt u meer informatie waar u de betreffende ID’s kan vinden in PE-online.
100 ERROR1030
Cursus niet toegestaan omdat de beroepsorganisatie geen reseller-presentie toestaat
De beroepsvereniging (OrgID) waarvoor u de presentie probeert in te voeren staat het niet toe dat geaccrediteerde e-learning wordt doorverkocht. Op dit moment is het doorverkopen van geaccrediteerde e-learning en het autoriseren van een andere aanbiedersaccount voor het invoeren van de presentie  alleen mogelijk voor scholing geaccrediteerd door Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
100 ERROR1031
Cursus niet toegestaan omdat de door de beroepsorganisatie gehanteerde termijn voor reseller-presentie is overschreden
Neem contact op met support@pe-online.org voor meer informatie.
100 ERROR1040
Klassikale scholing niet toegestaan
Neem contact op met support@pe-online.org voor meer informatie.
100 ERROR1041
Cursus niet geaccrediteerd
In het geval van e-learning: De enddate valt buiten de accreditatietermijn.

Of
De cursus is nog niet geaccrediteerd door de beroepsvereniging of kwaliteitsregister. Dit kan het geval zijn bij zowel e-learning als bij (fysieke) nascholingen.

100 ERROR1050
Prof bestaat niet
De ExternalPersonID komt niet voor in PE-online. Dit kan zowel betekenen dat de ExternalPersonID helemaal niet voorkomt in PE-online, maar ook dat de ExternalPersonID niet voorkomt bij de OrgID waarvoor de presentie wordt ingevoerd.
100 ERROR1051
Prof niet meegegeven
Neem contact op met support@pe-online.org voor meer informatie.
(Fysieke) Nascholingen
100 ERROR1001
Uitvoering niet uniek
De gebruikte ExternalEditionID komt meerdere keren voor in het account in PE-online. Mogelijk is dezelfde Code (ExternalEditionID) bij meerdere uitvoeringen binnen dezelfde accreditatieaanvraag ingevuld. Deze foutmelding is op te lossen door unieke Codes te gebruiken.
100 ERROR1002
Uitvoering bestaat niet
De gebruikte PEEditionID of ExternalEditionID bestaat niet in de aanvraag waarvoor de presentie wordt ingevoerd of bestaat helemaal niet in PE-online. Voeg de juiste PEEditionID of ExternalEditionID toe om deze foutmelding op te lossen. In het document met technische informatie (in Bijlage 1) vindt u meer informatie waar u de betreffende ID’s kan vinden in PE-online.
100 ERROR1003
Uitvoering niet meegegeven
Voor het type (fysieke) nascholing moet naast de CourseID ook altijd de Uitvoering ID (PEeditionID of externalEditionID) worden meegestuurd. Bij deze foutmelding wordt er enkel een CourseID (of ExternalCourseID) meegestuurd en geen PEeditionID of externalEditionID. Voeg een PEeditionID toe om de foutmelding op te lossen. In het document met technische informatie (in Bijlage 1) vindt u meer informatie waar u de betreffende ID’s kan vinden in PE-online.
100 ERROR1004
Bijeenkomst (meeting) niet uniek
De gebruikte ExternalMeetingID komt meerdere keren voor in het account in PE-online. Mogelijk is dezelfde Code (ExternalMeetingID) bij meerdere bijeenkomsten binnen dezelfde accreditatieaanvraag ingevuld. Deze foutmelding is op te lossen door unieke Codes te gebruiken.
100 ERROR1005
Bijeenkomst bestaat niet
De gebruikte PEMeetingID of ExternalMeetingID bestaat niet in de aanvraag waarvoor de presentie wordt ingevoerd of bestaat helemaal niet in PE-online. Voeg de juiste PEMeetingID of ExternalMeetingID toe om deze foutmelding op te lossen. In het document met technische informatie (in Bijlage 1) vindt u meer informatie waar u de betreffende ID’s kan vinden in PE-online.
100 ERROR1006
Bijeenkomst niet meegegeven
Voor (fysieke) nascholingen waarbij een uitvoering bestaat uit meerdere bijeenkomsten moet altijd het ID-nummer van de bijeenkomst (PEMeetingID of ExternalMeetingID) meegestuurd worden. Bij deze foutmelding wordt er enkel een PEEditionID (of ExternalEditionID) meegestuurd en geen PEMeetingID of externalMeetingID. Voeg een PEMeetingID of een externalMeetingID toe om de foutmelding op te lossen. In het document met technische informatie (in Bijlage 1) vindt u meer informatie waar u de betreffende ID’s kan vinden in PE-online.
100 ERROR1007
Uitvoering/bijeenkomst ligt in de toekomst
De datum die hoort bij de ingevoerde PEEditionID of PEMeetingID (ExternalEditionID of ExternalMeetingID) ligt in de toekomst, waardoor presentie invoeren nog niet mogelijk is. De presentie kan pas ingevoerd worden wanneer de datum voorbij is.
100 ERROR1055
Bevat een einddatum, dit is niet mogelijk voor klassikaal
De ingevoerde presentie bevat een enddate. Bij het type (fysieke) nascholingen moet er geen enddate ingevoerd worden omdat bij de aanvraag al een datum gekoppeld is aan de ingevoerde PEEditionID of PEMeetingID (ExternalEditionID of ExternalMeetingID). Verwijder de enddate om de presentie alsnog in te voeren.
E-learning on demand
100 ERROR1008
Module niet uniek
De gebruikte ExternalModuleID komt meerdere keren voor in het account in PE-online. Mogelijk is dezelfde Interne Code (ExternalModuleID) bij meerdere modules binnen dezelfde accreditatieaanvraag ingevuld. Deze foutmelding is op te lossen door unieke Interne Codes te gebruiken.
100 ERROR1009
Module bestaat niet
De gebruikte PEModuleID of ExternalModuleID bestaat niet in de aanvraag waarvoor de presentie wordt ingevoerd of bestaat helemaal niet in PE-online. Voeg de juiste PEModuleID of ExternalModuleID toe om deze foutmelding op te lossen. In het document met technische informatie (in Bijlage 1) vindt u meer informatie waar u de betreffende ID’s kan vinden in PE-online.
100 ERROR1010
Module niet meegegeven
Voor e-learning on demand waarbij in de accreditatieaanvraag twee of meer modules zijn ingevoerd moet er altijd een PEModuleID of ExternalModuleID worden meegestuurd. Voeg een PEModuleID of een ExternalModuleID toe aan de invoer om dit foutmelding op te lossen. In het document met technische informatie (in Bijlage 1) vindt u meer informatie waar u de betreffende ID’s kan vinden in PE-online.
100 ERROR1011
Cursus bestaat niet uit meerdere modules
Neem contact op met support@pe-online.org voor meer informatie.
100 ERROR1012
Module ligt in de toekomst
Neem contact op met support@pe-online.org voor meer informatie.
100 ERROR1060
Datum voor e-learning on demand niet meegegeven
Bij het type e-learning on demand moet er altijd een Enddate worden meegestuurd. Voeg een Enddate toe om deze foutmelding op te lossen.
100 ERROR1061
Bevat ten onrechte uitvoering/bijeenkomst, dat is niet toegestaan voor e-learning
Het is niet toegestaan om bij het type e-learning on demand een PEEditionID of PEMeetingID (ExternalEditionID of ExternalMeetingID) mee te sturen. Voor het type e-learning on demand die bestaat uit meerdere onderdelen en zo ook is ingevoerd bij de accreditatieaanvraag moet er een PEModuleID of een externalModuleID gebruikt worden. Verwijder de EditionID en/of MeetingID om deze foutmelding op te lossen en voeg eventueel een ModuleID toe. In het document met technische informatie (in Bijlage 1) vindt u meer informatie waar u de betreffende ID’s kan vinden in PE-online.
100 ERROR1062
ExecutionName overschrijdt de 200 karakters
Neem contact op met support@pe-online.org voor meer informatie.
Groepen
100 ERROR1013
Datum voor type groepen ligt in de toekomst
De Enddate die wordt meegestuurd met de presentie ligt in de toekomst, waardoor presentie invoeren nog niet mogelijk is. De presentie kan pas ingevoerd worden wanneer de datum voorbij is.
100 ERROR1070
Datum voor type groepen niet meegegeven
Bij het type groepen moet er altijd een Enddate worden meegestuurd. Voeg een Enddate toe om deze foutmelding op te lossen.
100 ERROR1071
Bevat ten onrechte uitvoering/bijeenkomst, dat is niet toegestaan voor groepen
Het is niet toegestaan om bij het type Groepen een PEEditionID of PEMeetingID (ExternalEditionID of ExternalMeetingID) mee te sturen. Verwijder de EditionID en/of MeetingID om deze foutmelding op te lossen. In het document met technische informatie (in Bijlage 1) vindt u meer informatie waar u de betreffende ID’s kan vinden in PE-online.