Stap 4 – Het accreditatieproces

Nadat de aanvraag verstuurd is wordt deze in behandeling genomen door de vereniging. Bij een nieuwe aanvraag zullen zij een aantal dingen doen:

Stap 1. De vereniging controleert of de aanvraag goed is ingevuld. Is alles goed dan gaan ze verder met 2, mochten zij nog verbeterpunten zien dan zullen zij de aanvraag terugsturen. Hier onder wordt uitgelegd wat u dan kan doen.
Stap 2. De aanvraag wordt geblokkeerd voor wijzigingen, dit om te voorkomen dat er tijdens de beoordeling van de aanvraag belangrijke informatie wordt gewijzigd. Of uw aanvraag geblokkeerd is kan u zien door via het menu “Accreditatieaanvragen” naar “Aanvraaggegevens” te gaan. Onder Aanvraaggegevens ziet u de verenigingen waar de aanvraag ingediend is met de bijbehorende informatie, waaronder of de aanvraag geblokkeerd is. D
Stap 3. In de meeste gevallen zullen de vereniging(en) of register(s) vervolgens een factuur toevoegen.

De factuur wordt in de aanvraag geplaatst. Daarnaast wordt er ook een bericht verzonden dat er een nieuwe factuur is toegevoegd. U kan de factuur downloaden door via “Accreditatieaanvragen” naar de aanvraag te gaan en vervolgens in de aanvraag naar het blokje “Facturatie”, hier kan u een PDF bestand van de factuur downloaden. De factuur wordt verzonden voor het beoordelen van de aanvraag en iedere vereniging hanteert daarbij een eigen tarief. Wilt u meer weten over de verschillende tarieven dan kan u kijken op de website van de betreffende vereniging. Voor een overzicht van de verenigingen en een link naar de website kan u kijken op de deze pagina: https://www.pe-online.org/participants/SPE013_Participants.aspx. Let bij het betalen van de factuur op dat het juiste betalingskenmerk wordt vermeld. CM.com, het bedrijf dat alle betaling verwerkt voor PE-online, heeft dit betalingskenmerk nodig om de betaling aan de juiste factuur te koppelen.

Nadat de factuur is betaald zal de vereniging of het register de beoordeling starten. Daar kunnen drie resultaten uit voortkomen:

  1. De aanvraag wordt afgewezen: U ontvangt een bericht met daarin een toelichting. U kan de toelichting daarnaast ook lezen door naar de aanvraag en vervolgens naar “Aanvraaggegevens” te gaan. Achter de status Afgewezen zal een vraagteken staan. Ga met uw muis op het vraagteken staan om de toelichting te lezen. Heeft u vragen over de afwijzing, neem dan contact op met de vereniging of register.
  2. De aanvraag wordt teruggestuurd: Wanneer er aanpassingen vereist zijn dan zal de vereniging of het register de aanvraag terug sturen. Om wijzigingen door te voeren in de aanvraag gaat u naar “Aanvraaggegevens” en klik vervolgens op “Aanvraag indienen”. Zo komt u weer in de Accreditatie Wizard terecht. Doorloop de aanvraag met de knop volgende en wijzig waar nodig de antwoorden. Vervolgens verstuurt u de aanvraag weer met de knop “Verzenden” op de laatste pagina.
  3. De aanvraag wordt geaccrediteerd. U kan het aantal punten terugvinden door naar de aanvraag te gaan en vervolgens naar het blok “Accreditatie”. Daar ziet u het aantal punten en ook de start- en einddatum van de accreditatietermijn.