Stap 3 – De eerste aanvraag invullen

Nadat de autorisatie door de vereniging is toegekend kan de eerste accreditatieaanvraag worden ingevoerd. Om dit te doen gaat u in de menubalk bovenaan de pagina naar het menu “Accreditatieaanvragen” (in sommige accounts ook “Cursusbeheer” genoemd). Op deze pagina verschijnen alle aanvragen die op de account zijn ingevoerd, maar bij een nieuw account is de pagina nog leeg.

Om de eerste aanvraag in te voeren klikt u eerst op de blauwe knop “Aanvraag indienen”. Met deze knop start u de Accreditatie Wizard, een serie van formulieren waarmee de accreditatieaanvraag wordt ingevoerd. Bovenin kan u door de wizard navigeren met de knoppen “Volgende” en “Vorige”. Met de knop “Opslaan” kan u de aanvraag tussentijds opslaan en met “Sluiten” sluit u de Accreditatie Wizard weer af. Bij het invullen van de accreditatieaanvraag zal u daarnaast ook regelmatig een * terugzien bij vragen, dit zijn de vragen die verplicht ingevuld moeten worden. Bij sommige vragen staat er ook een icoontje van een oogje, dit betekent dat deze vraag openbaar getoond wordt, bijvoorbeeld in de nascholingsagenda.

In de Accreditatie Wizard zal u de volgende pagina’s tegen komen:

Pagina 1: De vraag of u een bestaande aanvraag wil uitbreiden of een nieuwe aanvraag wil indienen. Deze pagina zal alleen getoond worden bij accounts waar al een aanvraag is ingediend. Bij een nieuwe account gaat u direct naar pagina 2. Kies hier altijd voor een nieuwe aanvraag, behalve wanneer u een eerder ingevoerde aanvraag wil wijzigen.
Pagina 2: Selectie van de verenigingen of registers waar u de aanvraag wil indienen. Selecteer de vereniging(en) of register(s) en klik op de knop “Volgende”. Alleen verenigingen en registers waarvoor u autorisatie heeft ontvangen worden getoond in deze lijst. U kan meerdere verenigingen of registers tegelijk selecteren. Wanneer een combinatie van verenigingen niet kan zal het systeem dit aangeven.
Pagina 3: Korte uitleg over de typen nascholing die worden geaccepteerd door de geselecteerde vereniging(en) of register(s). Klik op de knop “Volgende”.
Pagina 4: Bepalen van het type nascholing. Beantwoord de vragen om automatisch het juiste type nascholing te selecteren. Voor meer informatie over de verschillende typen nascholing kan u kijken op deze pagina: https://pe-online.info/aanbieders-accreditatie-aanvragen/type-nascholingen/
Pagina 5: Algemene gegevens van de nascholing, zoals titel en de omschrijving en leerdoelen. Dit is enkel nog een beknopte beschrijving van de scholing. Uitgebreidere informatie kan u op een latere pagina invoeren. Nadat u de vragen heeft beantwoord klikt u op “Volgende” om naar de volgende pagina te gaan.
Pagina 6: De vraag of het een blended learning is. Een blended learning is een combinatie van e-learning en fysieke nascholing. Selecteer wat van toepassing is op uw aanvraag en klik op “Volgende”. Deze pagina wordt enkel getoond bij aanvragen voor KNMG-GAIA, bij andere verenigingen gaat u direct naar pagina 7.
Pagina 7: Uitvoeringen en bijeenkomsten. Op deze pagina vult u de data en de locatie van de scholing in. Nadat u de informatie heeft ingevoerd klikt u op “Opslaan”, klik vervolgens nogmaals op “Opslaan” en daarna op “Volgende”. Voor meer informatie over uitvoeringen en bijeenkomsten kan u op deze pagina kijken: https://www.pe-online.org/demo/opleider/uitvoering_bijeenkomst_NL.pdf.
Pagina 8: Vragenformulier. Op deze pagina vindt u meer vragen over de nascholing. Welke vragen er precies gesteld worden is afhankelijk van de geselecteerde verenigingen. U kan de aanvraag verzenden als alle vragen die gemarkeerd zijn met een * beantwoord zijn. Om de aanvraag te verzenden klikt u op de knop “Verzenden” in de navigatiebalk.
Pagina 9: Op deze pagina ziet u een bevestiging dat de aanvraag is verzonden naar de accrediterende vereniging(en) of register(s). Klik op “Gereed” om de Wizard Accreditatie af te sluiten.

Let op: wanneer een verplichte vraag nog niet is ingevuld en u klikt toch op “Volgende” of “Verzenden” of wanneer er vraag niet voldoende is beantwoord dan zal u een melding zien in de rechter bovenhoek van het scherm. Deze melding bevat meer informatie over welke vraag niet goed beantwoord is en hoe u dit kan oplossen.

Na het afsluiten van de Accreditatie Wizard wordt u weer naar het menu “Accreditatieaanvragen” geleid. De zojuist verstuurde aanvraag zal verschijnen in de lijst met aanvragen. U kan de aanvraag weer openen door op het id-nummer of op de titel te klikken. Wanneer u vervolgens klikt op het blok “Aanvraaggegevens” kan u de status van de aanvraag per vereniging zien.

Andere vraag?

Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden? Vul dan ons contactformulier in en we komen zo snel mogelijk bij u terug.