Presentie invoeren – Wanneer presentie invoeren

Wanneer presentie invoeren

Voor alle accreditatieaanvragen/cursusactiviteiten geldt dat de presentie pas ingevoerd kan worden nadat de accreditatie is toegekend. Indien de beroepsvereniging of kwaliteitsregister de accreditatie nog niet heeft toegekend, dan zal er geen blok “Presentie” in de accreditatieaanvraag verschijnen en op de pagina voor de presentie-invoer zal de het niet mogelijk zijn de betreffende aanvraag te selecteren.

Daarnaast geldt voor accreditatieaanvragen/cursusactiviteiten van het type “(fysieke) nascholing” dat de presentie pas ingevoerd kan worden na de cursusdatum. Afhankelijk van de accrediterende vereniging of kwaliteitsregister is het mogelijk om de presentie in te voeren tot minimaal een jaar na de cursusdatum.