Presentie invoeren – Deelnemers invoeren

Deelnemers invoeren

Er zijn meerdere manieren om deelnemers in te voeren:

Losse invoer op naam*:
Op het scherm waar de deelnemers worden ingevoerd ziet u een zoekveld met daarnaast een knop “Toevoegen”. In het zoekveld kan u (een deel van) de naam van de deelnemer invoeren. Vervolgens zoekt het systeem in de database met namen die zijn ingeschreven bij de vereniging of register waarvoor u de presentie invoert, dit kan enkele seconden duren. Alle gevonden resultaten worden vervolgens in een lijst onder de zoekbalk getoond. Selecteer de persoon die u wil invoeren en klik op toevoegen.
Het kan zijn dat het systeem geen namen kan vinden die overeen komen met de naam die u heeft ingevoerd. De lijst onder het zoekveld zal dan leeg blijven.

Losse invoer op nummer:
Op het scherm waar de deelnemers worden ingevoerd ziet u een zoekveld met daarnaast een knop “Toevoegen”. In het zoekveld kan u het registratienummer waaronder de deelnemer bij de vereniging/register bekend is invoeren. Bij het invoeren op nummer begint u altijd met # gevolgd door het registratienummer. De samenstelling van het registratienummer is per vereniging/register verschillend, in sommige gevallen zal het uit een combinatie van cijfers en letters bestaan, bijvoorbeeld BIG-xxxxxxxxxxx en in andere gevallen zal het nummer alleen uit cijfers bestaan. Bij de toelichting op de pagina zelf vindt u meer informatie over hoe het nummer moet worden samengesteld.
Het kan zijn dat het systeem geen nummers kan vinden die overeen komen met de naam die u heeft ingevoerd. De lijst onder het zoekveld zal dan leeg blijven.

Een lijst met nummers importeren**:
Het is mogelijk om meerdere deelnemers tegelijk te importeren door middel van een lijst met nummers, kies hiervoor de optie Importeren. Kopieer een lijst met nummers vanuit bijvoorbeeld Excel en plak deze in het veld Te verwerken. Klik vervolgens op de knop “Controleren”. Daarna ziet u de nummers die bekend zijn in het systeem en die succesvol verwerkt kunnen worden onder “Te verwerken”. Nummers die niet bekend zijn zullen verschijnen onder “Onbekend”. Klik vervolgens op “Gereed” om de ingevoerde nummers te verwerken.

* Let op: het invoeren op naam heeft niet de voorkeur aangezien verwisseling van persoon veroorzaakt door dezelfde achternaam voor de hand ligt. Om zeker te weten dat u de juiste persoon invoert kan u het beste invoeren door middel van het nummer, aangezien de nummers uniek zijn binnen PE-online
** Importeren door middel van namen is niet mogelijk.