Nieuwe aanvraag – Accreditatietermijn

Accreditatietermijn

Wanneer de aanvraag door de vereniging of het kwaliteitsregister wordt geaccrediteerd dan wordt er ook een accreditatietermijn toegekend. De exacte duur van de accreditatietermijn is afhankelijk van het type nascholing en de vereniging of register waar de accreditatie wordt aangevraagd, over het algemeen wordt er gewerkt met een accreditatietermijn van één jaar.

  • Voor nascholingen van het type ‘Nascholing met (fysieke) bijeenkomsten’ betekent dit dat er binnen de accreditatietermijn onbeperkt uitvoeringen van de scholing (herhalingen van de scholing) kunnen worden toegevoegd. Kijk bij uitvoeringen en bijeenkomsten toevoegen hoe u dit kan doen.

 

  • Voor nascholingen van het type ‘E-learning on demand’ en ‘Groepen/cyclus’ betekent dit dat er binnen de accreditatietermijn presentie toegevoegd kan worden.

 

In het menu “Instellingsgegevens” vindt u de mogelijkheid om een herinnering in te stellen bij het verlopen van een accreditatietermijn. Voor deze herinnering bepaalt u zelf hoeveel dagen voor het verlopen van de termijn u een bericht ontvangt. Zo kan u er voor zorgen dat u op tijd de accreditatie kan verlengen. Kijk voor meer informatie hierover bij Accreditatie verlengen.