Aanvraag bewerken – Nascholingstype wijzigen

Het kan gebeuren dat bij het indienen van de aanvraag het verkeerde nascholingstype wordt geselecteerd of dat de accrediterende vereniging of register vraagt om het nascholingstype te wijzigen. In dat geval zijn er drie mogelijkheden:

  1. De aanvraag is ingediend en de factuur voor het beoordelen van de aanvraag is al betaald.
  2. De aanvraag is ingediend en de factuur is wel toegevoegd, maar nog niet betaald.
  3. De aanvraag is nog niet ingediend of de aanvraag is wel ingediend, maar er is nog geen factuur toegevoegd.

In het geval van optie 1 is het niet meer mogelijk om de aanvraag te wijzigen. De vereniging kan namelijk de aanvraag niet meer terugsturen. Na overleg met de vereniging kan u een nieuwe aanvraag indienen met het juiste nascholingstype. De vereniging kan er vervolgens voor kiezen om voor deze nieuwe aanvraag geen factuur te sturen.

Bij mogelijkheid 2 en 3 kan u de volgende stappen doorlopen om het nascholingstype te wijzigen:

  • Indien de aanvraag is ingediend: neem contact op met de vereniging met de vraag of zij de aanvraag willen terugsturen. Dit kan via vraag en antwoord. In het geval van mogelijkheid 2 zal de vereniging eerst de factuur verwijderen. Vervolgens wordt de aanvraag teruggestuurd. Let op: wanneer de aanvraag is ingediend bij meerdere verenigingen dan moeten alle verenigingen de aanvraag terugsturen.
  • Nadat de aanvraag is teruggestuurd of wanneer de aanvraag nog niet is ingediend kan u het nascholingstype wijzigen. Dit doet u door naar de accreditatieaanvraag te gaan en daarna naar het blok “aanvraaggegevens”. Klik daar op aanvraag indienen. U doorloopt de aanvraag met de knop “volgende” tot u bij de keuze voor het nascholingstype komt. Wijzig het nascholingstype en doorloop de aanvraag verder met “volgende”. Aan het einde van de aanvraag krijgt u de mogelijkheid om de aanvraag weer opnieuw in te dienen.